Chai vòi van 50ml

Chai vòi van 50ml

Giá bán: 8.000 đ

Bộ kit làm son sáp cao

Bộ kit làm son sáp cao

Giá bán: 245.000 đ

Khuôn làm son 12 lỗ

Khuôn làm son 12 lỗ

Giá bán: 1.560.000 đ

Phôi làm son lì

Phôi làm son lì

Giá bán: 100.000 đ

Bột đậu đen (chín)

Bột đậu đen (chín)

Giá bán: 20.000 đ

Cọ son môi MS1

Cọ son môi MS1

Giá bán: 7.000 đ

Bơ xoài (Mango Butter)

Bơ xoài (Mango Butter)

Giá bán: 65.000 đ

Khuôn làm son 6 lỗ

Khuôn làm son 6 lỗ

Giá bán: 850.000 đ

Phôi xà phòng Argan (Anh)

Phôi xà phòng Argan (Anh)

Giá bán: 150.000 đ

Tinh dầu chanh

Tinh dầu chanh

Giá bán: 100.000 đ

Tinh dầu gừng

Tinh dầu gừng

Giá bán: 140.000 đ

Tinh dầu nghệ

Tinh dầu nghệ

Giá bán: 80.000 đ

Viva La Juicy

Viva La Juicy

Giá bán: 55.000 đ

Peppermint Candy

Peppermint Candy

Giá bán: 55.000 đ

Raspberry Blitz

Raspberry Blitz

Giá bán: 55.000 đ

Fresh Picked Raspberry

Fresh Picked Raspberry

Giá bán: 55.000 đ

Frosted Cranberry

Frosted Cranberry

Giá bán: 55.000 đ