Hồng neon – Neon pink

Hồng neon – Neon pink

Giá bán: 40.000 đ

Reborn red – Hồng phấn

Reborn red – Hồng phấn

Giá bán: 40.000 đ

Vàng nhạt – Màu Mỹ

Vàng nhạt – Màu Mỹ

Giá bán: 40.000 đ

Đỏ đất – Màu Mỹ mix

Đỏ đất – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Brown Oxide – Nâu thuần

Brown Oxide – Nâu thuần

Giá bán: 40.000 đ

Đỏ tím – Màu Mỹ mix

Đỏ tím – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Hồng tím – Màu Mỹ mix

Hồng tím – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Đỏ bã trầu – Red 40

Đỏ bã trầu – Red 40

Giá bán: 40.000 đ

Đỏ nâu – Màu Mỹ mix

Đỏ nâu – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Màu xanh dương

Màu xanh dương

Giá bán: 40.000 đ

Đỏ rượu – Màu Mỹ mix

Đỏ rượu – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Đỏ ruby – Màu Mỹ mix

Đỏ ruby – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Hồng baby – Màu Mỹ mix

Hồng baby – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Red 36 – Cam đỏ

Red 36 – Cam đỏ

Giá bán: 40.000 đ

Cam tươi – Yellow 6

Cam tươi – Yellow 6

Giá bán: 40.000 đ

Hồng dâu – Màu Mỹ mix

Hồng dâu – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Màu khoáng Đen

Màu khoáng Đen

Giá bán: 40.000 đ

Màu khoáng Red oxide

Màu khoáng Red oxide

Giá bán: 40.000 đ

Đỏ dâu – Màu Mỹ mix

Đỏ dâu – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Hồng nude – Màu Mỹ mix

Hồng nude – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Hồng đất – Màu Mỹ mix

Hồng đất – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Cam nude – Màu Mỹ mix

Cam nude – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ