Dầu phân tán hạt màu

Dầu phân tán hạt màu

Giá bán: 70.000 đ

Sáp Carnauba

Sáp Carnauba

Giá bán: 90.000 đ

Bơ xoài (Mango Butter)

Bơ xoài (Mango Butter)

Giá bán: 65.000 đ

Dầu hạt nho

Dầu hạt nho

Giá bán: 35.000 đ

Dầu jojoba

Dầu jojoba

Giá bán: 130.000 đ

Dầu cám gạo

Dầu cám gạo

Giá bán: 35.000 đ

Dầu thầu dầu

Dầu thầu dầu

Giá bán: 55.000 đ

Dầu dừa nguyên chất

Dầu dừa nguyên chất

Giá bán: 60.000 đ

Dầu quả bơ

Dầu quả bơ

Giá bán: 70.000 đ

Dầu hạnh nhân

Dầu hạnh nhân

Giá bán: 60.000 đ

Dầu olive

Dầu olive

Giá bán: 30.000 đ

Sáp candellila

Sáp candellila

Giá bán: 80.000 đ

Bơ shea Tinh luyện

Bơ shea Tinh luyện

Giá bán: 55.000 đ

Sáp đậu nành

Sáp đậu nành

Giá bán: 65.000 đ

Sáp ong trắng

Sáp ong trắng

Giá bán: 30.000 đ