Viva La Juicy

Viva La Juicy

Giá bán: 55.000 đ

Peppermint Candy

Peppermint Candy

Giá bán: 55.000 đ

Raspberry Blitz

Raspberry Blitz

Giá bán: 55.000 đ

Fresh Picked Raspberry

Fresh Picked Raspberry

Giá bán: 55.000 đ

Frosted Cranberry

Frosted Cranberry

Giá bán: 55.000 đ

Sun Dried Cotton

Sun Dried Cotton

Giá bán: 55.000 đ

Lanolin (Mỡ cừu)

Lanolin (Mỡ cừu)

Giá bán: 20.000 đ

Bột Rosemary

Bột Rosemary

Giá bán: 25.000 đ

Bùn bentonite trắng

Bùn bentonite trắng

Giá bán: 50.000 đ

Hũ đựng phấn ray 20g MS2

Hũ đựng phấn ray 20g MS2

Giá bán: 10.000 đ

Chiết xuất trà xanh

Chiết xuất trà xanh

Giá bán: 35.000 đ

Chiết xuất cam thảo

Chiết xuất cam thảo

Giá bán: 40.000 đ

Chất làm đặc Xanthan gum

Chất làm đặc Xanthan gum

Giá bán: 50.000 đ

Hoa hồng khô

Hoa hồng khô

Giá bán: 55.000 đ

Gel lô hội

Gel lô hội

Giá bán: 45.000 đ

Chiết xuất cúc la mã

Chiết xuất cúc la mã

Giá bán: 100.000 đ

Hydrosol hoa hồng

Hydrosol hoa hồng

Giá bán: 100.000 đ

Tuýp nhựa phun mờ 50g

Tuýp nhựa phun mờ 50g

Giá bán: 5.000 đ

Hũ đựng kem MS1 50g

Hũ đựng kem MS1 50g

Giá bán: 9.000 đ