Khuôn làm son 12 lỗ

Khuôn làm son 12 lỗ

Giá bán: 2.000.000 đ

Máy hàn mép túi

Máy hàn mép túi

Giá bán: 45.000 đ

Cọ son môi MS1

Cọ son môi MS1

Giá bán: 7.000 đ

Khuôn làm son 6 lỗ

Khuôn làm son 6 lỗ

Giá bán: 1.400.000 đ

Bộ 3 thìa đong

Bộ 3 thìa đong

Giá bán: 10.000 đ

Khuôn làm son 12 lỗ

Khuôn làm son 12 lỗ

Giá bán: 2.000.000 đ

Ống đong

Ống đong

Giá bán: 3.000 đ

Máy trộn màu Puccio

Máy trộn màu Puccio

Giá bán: 60.000 đ