Lanolin (Mỡ cừu)

Lanolin (Mỡ cừu)

Giá bán: 20.000 đ

Bùn bentonite trắng

Bùn bentonite trắng

Giá bán: 50.000 đ

Bột collagen

Bột collagen

Giá bán: 60.000 đ

Vitamin C

Vitamin C

Giá bán: 25.000 đ

Chất làm đặc Xanthan gum

Chất làm đặc Xanthan gum

Giá bán: 50.000 đ

Muối epsom

Muối epsom

Giá bán: 60.000 đ

NAOH

NAOH

Giá bán: 20.000 đ

Kẽm oxit

Kẽm oxit

Giá bán: 20.000 đ

Vitamin E

Vitamin E

Giá bán: 25.000 đ

Vitamin B3

Vitamin B3

Giá bán: 20.000 đ

Glycerin

Glycerin

Giá bán: 70.000 đ